Horeca tijdelijk gesloten en toeschouwers niet toegestaan

Horeca tijdelijk gesloten en toeschouwers niet toegestaan

Tot ons verdriet is met ingang van dinsdag 29 september een nieuwe noodverordening van kracht die betrekking heeft op onze regio. Op basis van deze noodverordening is het per direct niet meer toegestaan om de horeca voor jullie, als bezoekers van ons wintersportcentrum, geopend te houden. Toeschouwers zijn gedurende de sportactiviteiten niet toegestaan. De cursussen en trainingen kunnen gelukkig wel gewoon doorgaan.

Afgelopen dinsdag is er een nieuwe noodverordening van kracht gegaan. Hierin is opgenomen dat het niet meer toegestaan is om een horeca gelegenheid geopend te hebben op een sportlocatie. Tevens is het verboden om toeschouwers toe te laten bij sportactiviteiten en is het als toeschouwer verboden om bij sportactiviteiten aanwezig te zijn. Wederom is dit voor ons een flinke tegenslag. We begrijpen dat dit ook voor onze bezoekers vervelend is, maar we zullen ons hier toch samen aan moeten houden. Hopelijk krijgen we hiermee uiteindelijk het virus eronder.

Wat dit voor jou als bezoeker betekent

Ski- of snowboardcursus

 1. Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de cursus/les.
 2. Kom met niet meer mensen dan strikt noodzakelijk is naar Outdoor Valley Wintersport.
 3. Kinderen die zich niet zelfstandig kunnen omkleden mogen worden begeleid door een ouder/verzorger.
 4. Om tien minuten over het hele uur (bijvoorbeeld 10:10 uur) dienen alle toeschouwers/ouders/verzorgers het terrein van Outdoor Valley Wintersport te verlaten.
 5. We adviseren iedereen om te genieten van een mooie wandeling door het Hoge Bergse Bos. Voor routes kun je de website van Ook Dit is de Rotte bezoeken.
 6. De horeca van Outdoor Valley Wintersport is gesloten. Er kan wel gebruik worden gemaakt van het take-away loket.
 7. Op het hele uur (bijvoorbeeld 11:00 uur) eindigen de cursussen. Ouders/verzorgers mogen dan het terrein weer betreden en hun kinderen helpen met omkleden.
 8. We verzoeken iedereen om zo snel mogelijk na de cursus/les het terrein weer te verlaten.

Kinderfeestjes en tuben

 1. Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de activiteit.
 2. Kom met niet meer mensen dan strikt noodzakelijk is naar Outdoor Valley Wintersport.
 3. Na ontvangst worden de kinderen/deelnemers ontvangen door een instructeurs van Outdoor Valley Wintersport.
 4. Bezoekers/ouders/verzorgers die deelnemen aan de activiteit mogen gewoon blijven.
 5. Bezoekers/toeschouwers/ouders/verzorgers die niet deelnemen aan de activiteiten dienen het terrein van Outdoor Valley Wintersport te verlaten.
 6. We adviseren iedereen om te genieten van een mooie wandeling door het Hoge Bergse Bos. Voor routes kun je de website van Ook Dit is de Rotte bezoeken.
 7. De horeca van Outdoor Valley Wintersport is gesloten. Er kan wel gebruik worden gemaakt van het take-away loket.
 8. Na afloop van de activiteit mogen ouders/verzorgers het terrein betreden om hun kinderen op te halen.
 9. We verzoeken iedereen om zo snel mogelijk na de activiteiten het terrein weer te verlaten.

We vertrouwen erop je hiermee goed te hebben geinformeerd. Mocht je toch nog vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen via deze pagina.